CỌ LĂN VIỆT MỸ EPOXY 9in

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

CỌ LĂN SƠN VIỆT MỸ EPOXY 9in (dùng cho sơn Gốc dầu và sơn Epoxy): Không tạo bọt, Bề mặt sơn láng mịn, Thấm sơn nhiều, Rút ngắn thời gian thi công.

CỌ LĂN SƠN VIỆT MỸ EPOXY 9in (dùng cho sơn Gốc dầu và sơn Epoxy)

* Không tạo bọt - Bề mặt sơn láng mịn
* Thấm sơn nhiều – Rút ngắn thời gian thi công