Gardex Thinner Dung môi pha sơn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Gardex Thinner Dung môi pha sơn cao cấp, dùng cho các sản phẩm sơn phủ cho gỗ và kim loại.

Gardex Thinner Dung môi pha sơn cao cấp, dùng cho các sản phẩm sơn phủ cho gỗ và kim loại.