Giấy Nhám Mặt Trăng

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giấy Nhám Mặt Trăng là để mài, đánh bóng bề mặt gỗ, tường, vv... trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm. Độ hạt: #80, #100, #120, #150, #180. Giá sỉ liên hệ giá tốt.

Công dụng của giấy nhám này là để mài, đánh bóng bề mặt gỗ, tường, vv... chủ yếu dùng trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm.

Độ hạt: #80, #100, #120, #150, #180.