Sika Mutiseal

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sika Mutiseal là băng trám kín Bitumen được cài tiến bởi gốc cao su và sự bám dính có một mặt được phủ lớp phôi nhôm. Giá rẻ liên hệ 0913089571

Sika Mutiseal là băng trám kín Bitumen được cài tiến bởi gốc cao su và sự bám dính có một mặt được phủ lớp phôi nhôm. Dùng để trám kín và sữa chữa chống lại sữ xâm nhập của nước và khí như: mái nhà, tấm lợp kim loại, ết nứt xây dựng...