Sơn Lót Gardex Primer

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sơn Lót Gardex Primer rất nhẹ mùi và tăng cường độ bám dính cao, dùng rất tốt bảo vệ cho gỗ và kim loại.

Sơn Lót Gardex Primer rất nhẹ mùi và tăng cường độ bám dính cao, dùng rất tốt bảo vệ cho gỗ và kim loại.