Sơn lót Majestic Primer

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sơn lót Majestic Primer là sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, tăng cường độ bám dính giữa lớp sơn lót và sơn phủ, không chứa APEO, phóoc môn và kim loại nặng.

Sơn lót Majestic Primer là sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, tăng cường độ bám dính giữa lớp sơn lót và sơn phủ, không chứa APEO, phóoc môn và kim loại nặng.